Image

 

Pliki do pobrania:                                                   Po śmierci osoby bliskiej proszę do zakładu pogrzebowego zabrać ze sobą:
- akt woli >>                                                               - swój dowód osobisty
-
upoważnienie pogrzebowe >>                                - dowód osobisty osoby zmarłej
- zasiłek pogrzebowy >>                                           - legitymację emeryta / rencisty osoby zmarłej lub zaświadczenie, że osoba zmarła pracowała
- wniosek o zezwolenie na ekshumację >>               - akt zgonu
- oświadczenie o prawie do grobu >>

- upoważnienie do odbioru ciała ze szpitala >>
- upoważnienie do usc >>
- zezwolenie na kremację >>
- upoważnienie KRUS >>
- upoważnienie dla firmy pogrzebowej >>
- załącznik do zasiłku pogrzebowego >>
- oświadczenie >>


Nasze certyfikaty:
- Specjalistyczne szkolenie z zakresu profesjonalnego przygotowania zwłok >>
- Świadectwo nadania karty profsjonalisty w zakresie zarządzanie nieruchomościami cmentarnymi >>
- Karta profesjonalisty - Krzysztof Marcinkowski >>