ImageEkshumacje

Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym można przeprowadzić ekshumację rozpoczyna się 16 października, a kończy 15 kwietnia każdego roku.

Do przeprowadzenia ekshumację, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, do której przynależy dany cmentarz (dla woj. wielkopolskiego jest to oddział przy ul. Gronowej 22, 61-001 Poznań, tel. 61 646 78 12; e-mail: sanepid@psse-poznan.pl. Biuro czynne od 7:00 do 14:35. Osoba odpowiedzialna p. Kinga Serafinowicz, piętro 11, pokój 1116 - ekshumacje). Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Do złożenia wniosku uprawniona jest wyłącznie najbliższa rodzina, (nie może go wykonać zarządca cmentarza czy zakład pogrzebowy).
>>pobierz wniosek<<

Po ekshumacji, szczątki zmarłego mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie, lub mogą zostać poddane kremacji. Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, że realizacja usługi może się odbyć jedynie w terminach określonych ustawowo.

Ekshumację można przeprowadzić niezależnie od terminu pochowania zmarłego. Złożenia poekshumacyjnego w innym, istniejącym, grobie można dokonać po upływie 20 lat od ostatniego w nim pochówku. Zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, kiedy złożenie poekshumacyjne następuje do nowo utworzonego grobu, do wolnego miejsca w grobowcu rodzinnym, jak również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki poddane są kremacji.

Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami: rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki, rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie, rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach, data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane, forma złożenia szczątków (prochy po kremacji w urnie czy trumna ze szczątkami), ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki. Z tego powodu każde zapytanie od Państwa traktujemy indywidualnie, prosimy o podanie niezbędnych do wyceny danych, a następnie przedstawimy ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów lub zapraszamy do naszego biura.