add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); cmentarz-sedziny (1) | GLORIA Usługi Pogrzebowe