add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Czeslawa Przybylska | GLORIA Usługi Pogrzebowe