add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); klepsydra z domu-1 | GLORIA Usługi Pogrzebowe