add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); pogrzeby-gloria | GLORIA Usługi Pogrzebowe