add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); certyfikaty (5) | GLORIA Usługi Pogrzebowe