add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); certyfikaty (7) | GLORIA Usługi Pogrzebowe