Kremacje
Rok do roku przybywa zwolenników kremacji. Niewątpliwą jej zaletą jest oszczędność miejsca. Na wielu cmentarzach zaczyna brakować już miejsc na pochówki tradycyjne. Niewiele cmentarzy dysponuje miejscami do pochówku głębinowego lub rodzinnego. Jeżeli więc chcemy, aby nasi najbliżsi spoczywali w jednej mogile, pozostaje wykupienie urnowego grobu rodzinnego. Można również wykupić miejsce podwójne (na dwie urny) lub nisze w kolumbarium.

Przebieg kremacji
Przygotowanie osoby zmarłej do kremacji odbywa się tak samo jak w przypadku pochówku tradycyjnego. Można jednak zrezygnować z tradycyjnego ubioru i owinąć ciało osoby zmarłej w tzw. całun. Ciało zmarłego składane jest do trumny kremacyjnej, pozbawionej lakieru, farby oraz uchwytów. Nie może się w niej znajdować również żadne urządzenie, które mogłoby zakłócić pracę pieca kremacyjnego np. rozrusznik serca. Proces spopielania zwłok trwa około 2,5 godziny i przeprowadzany jest w temperaturze 900-1200 stopni Celsjusza. Przed umieszczeniem w urnie, prochy są dodatkowo rozdrabniane w specjalnym urządzeniu.

Użycie krematorium a religie 
Spopielanie ciał zmarłych, znane było już tysiące lat temu. Ciało spopielano na stosie, a prochy zazwyczaj umieszczano w glinianych urnach. Kremacja ciała, jest różnie postrzegana przez poszczególne religie. Chrześcijanie długo nie pochwalali kremacji jako formy pochówku. Jednak w roku 1963 Kościół Katolicki dopuścił możliwość kremacji i wydał oświadczenie, że jest ona zgodna z wiarą rzymsko-katolicką. Od tego czasu kremacja, jako forma pochówku ma coraz więcej zwolenników. Kościół Protestancki znacznie wcześniej zezwolił na spopielanie ciał zmarłych w, a w krajach protestanckich pierwsze krematoria powstawały już w XIX wieku. Zdecydowanymi przeciwnikami kremacji są min. Mormoni oraz wyznawcy Kościoła Prawosławnego. Muzułmanie również nie dopuszczają możliwości spopielania ciał osób zmarłych w krematorium. Natomiast Buddyzm oraz Hinduizm, postrzega kremację ciała, jako proces ułatwiający duszy oderwanie się od ciała, oraz symbolizujący ulotność i nietrwałość.

Kremacja w naszej firmie
Zakład pogrzebowy Gloria zajmuje się organizacją kremacji. Zapewniamy Państwu dogodne terminy. Organizujemy pożegnania przed spopieleniem. Oferujemy Państwu możliwość obserwacji momentu wprowadzenia trumny z ciałem osoby zmarłej do komory spalania. Czuwamy nad procesem kremacji, a po jej przeprowadzeniu odbieramy urnę z prochami osoby zmarłej. Urnę możemy dostarczyć w dowolne miejsce, wskazane przez Państwa. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Rezerwując termin kremacji należy podać: 
– imiona i nazwisko osoby zmarłej
– imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby dokonującej rezerwacji
– dane i telefon kontaktowy osoby/firmy przywożącej zmarłego.

Rezerwacji można dokonać osobiście bądź telefonicznie i należy ją potwierdzić nie później niż na jeden dzień przed planowaną kremacją. Brak potwierdzenia terminu kremacji bezpośrednio lub telefonicznego może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Składając zlecenie, należy przedłożyć: 
– Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego)
– Akt woli – zleceniodawca oświadcza, iż wolą zmarłego było spopielenie po śmierci.