add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); uslugi-pogrzebowe | GLORIA Usługi Pogrzebowe